28 آذر 1397 دسته بندی: مقالات

آیا سرعت مجاز، تاثیری بر میزان تصادفات دارد؟

تحقیق جدیدی توسط انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل نشان می‌دهد که حتی کاهش کم در محدودیت سرعت، باعث بهبود ایمنی در جاده‌ها و در نتیجه کاهش تلفات تصادفات می‌شود.

سرعت مجاز

با توجه به تحقیقات بین‌المللی، کاهش سرعت مجاز خودروها، ایمنی در جاده‌ها را بهبود می‌دهد. با اعمال این محدودیت‌ها، سرعت خودرو در مناطق مسکونی و پر از ساختمان (مثل کوچه و خیابان‌های یک طرفه) به حدود ۳۲ کیلومتر بر ساعت نزدیک می‌شود.

سرعت مجاز

اخیرا مطالعه‌ای توسط انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل (ITF) انجام شد که در آن ایمنی جاده‌ها را در ۱۰ کشور مورد بررسی قرار می‌داد. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل یک سازمان بین دولتی است که به عنوان اتاق فکر برای سیاست‌های حمل‌ونقل عمل می‌کند. در این بررسی، ارتباطی قوی میان سرعت، تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای به دست آمد.

طبق گفته ITF، این یافته مطابق با فرمولی علمی است که به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود؛ در این فرمول هر یک درصد افزایش در میزان سرعت متوسط، موجب افزایش دو درصدی تصادفات همراه با صدمات غیرجانی، افزایش سه درصدی در میزان تصادفات مرگبار و افزایش چهار درصدی در تصادفات منجر به فوت می‌شود. مطالعه ITF به این نتیجه رسیده است که کاهش سرعت به مقداری نسبتا کوچک، به شدت خطر تصادف و تلفات را کاهش می‌دهد.

سرعت مجاز

انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل به سیاست‌گذاران توصیه کرده است که محدوده سرعت باید در همه‌ی جاده‌ها کاهش یابد و در مناطقی که حوادث زیادی رخ می‌دهد، باید بر اساس سطوح زنده‌ ماندن محدودیت‌هایی برای سرعت خودروها اعمال شود.

در تلاش برای تعیین این مقدار، نویسندگان تحقیق ITF، حد مجاز ۳۰ کیلومتر بر ساعت را در مناطق مسکونی و پر از ساختمان پیشنهاد کردند؛ همچنین این رقم برای دیگر مناطق شهری ۵۰ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است. این گزارش همچنین شامل محدودیت ۷۰ کیلومتر بر ساعت در جاده‌های روستایی بدون وجود علائم ترافیکی مشخص است، اما محدودیتی برای بزرگراه‌ها پیشنهاد نمی‌کند.

سرعت مجاز

در پایان این گزارش نتیجه می‌گیرد:

رای کاهش تلفات جاده‌ای (یعنی تلفات و جراحات)، دولت‌ها باید اقدامات خود را برای کاهش سرعت در جاده‌ها و همچنین برای کاهش تفاوت‌ها در سرعت انجام دهند. از منظر فردی، خطرات ناشی از تصادفات شدید ممکن است به نظر کوچک بیاید، اما از نقطه نظر اجتماعی، هنگامی که میانگین سرعت و اختلاف سرعت در جاده‌ها کاهش یابد، ایمنی قابل توجهی به دست می‌آید.

این تحقیق در برابر یک بررسی متعلق به محققان دانمارکی در سال ۲۰۱۴ انجام شده است، که نشان می‌دهد افزایش محدودیت‌های سرعت باعث کاهش اختلاف سرعت بین سریع‌ترین و کندترین رانندگان می‌شود؛ در نتیجه ایمنی خودرو بهبود می‌یابد.

منبع: زومیت

نوشته های مشابه