28 مهر 1398 دسته بندی: تخصصی گیربکس

گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی

گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی. گیریکس دنده دستی به طور کلی به مراقبت و توجه کمتری نسبت به گیربکس اتوماتیک ها نیاز دارد. با گیربکس وان همراه باشید.

گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی

گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی

گیریکس دستی به طور کلی به مراقبت و توجه کمتری نسبت به گیربکس اتوماتیک ها نیاز دارد. هر دو تحت قوانین فیزیکی یکسانی قرار دارند. هر دو به نوع و درجه مناسب روان کننده ها احتیاج دارند. برخی از گیربکس های دستی اکنون از مایع گیربکس های اتوماتیک برای روغن کاری استفاده می کنند. هر دو در معرض فشارهای مکانیکی قرار دارند و هر دو نیز می توانند دچار نقص فنی شوند. اما تفاوتهای اصلی بین این دو در نحوه جابجایی انتقال و نحوه انجام این تغییر است.

گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی

همانطور که از نام آن مشخص است ، انتقال اتوماتیک به طور خودکار انجام می پذیرد. با کمک یک مدار هیدرولیک پیچیده که از سیال و فشار هیدرولیکی برای اعمال و رها کردن شیرهای برقی (سلونوئید) بر اساس ورودی های مکانیکی ، هیدرولیکی و الکترونیکی استفاده می کند. گیربکس دستی در ابتدای کار چرخ دنده ها را با استفاده از چنگال های شیفتی و synchros به منظور دستیابی به انتقال به صورت دستی تغییر می دهد. کلاچ که یکی از مهمترین قسمت ها به شمار می رود ، در حرکت و چرخش از چرخ دنده ها درگیر می شود ، که یک ورودی دستی است و باعث تعویض دستی می شود.

گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی
گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی

باید خاطر نشان کرد رفته رفته بر کیفیت و نحوه عملکرد گیربکس های اتوماتیک افزوده می شود. این اتفاق باعث افزایش طعم دلچسب تعویض دنده در خودروهای جدید شده است. لذتی که شاید هنوز هم در گیربکس ها با دنده دستی بیشتر حس می شود.

نوشته های مشابه