اصطلاحات تخصصی خودرو (بخش اول)

ردیف اصطلاح توضیحات 1 ۴WD Four wheel drive سیستم انتقال قدرت به ۴ چرخ 2 ۱۶V ۱۶ valve , موتور ۱۶ سوپاپ (مثلا در موتور ۴ سیلندر برای هر سیلندر ۴ سوپاپ در سر سیلندر باشد که موتورهای DOHC , SOHC نیز از این دسته هستند) 3 ABC Active Body...