در مورد هیدرولیک و نحوه کار آن بیشتر بدانیم

  هیدرولیک گیربکس اتوماتیک گیربکس اتوماتیک در اصل یک مدار هیدرولیک بزرگ و پیچیده است. هر طرح مدار متفاوتی ایجاد می کند ، اما هر کدام به همان شیوه عمل می کنند. هر سیستم هیدرولیک دارای همان اجزای اساسی است: مایع پمپ خطوط برای حمل مایعات شیرهای کنترل دستگاه خروجی...