مردم دنیا چه خودروهایی را در گوگل جستجو میکنند ؟

مردم دنیا چه خودروهایی را در گوگل جستجو میکنند ؟ گوگل هر ساله لیستی از اطلاعات جستجو کاربران را منتشر میکند. در این لیست ها که برای کاربران جذابیت خاصی ایجاد میکند در این مقاله به جستجوی کاربران در خصوص خودرو در سطح جهان میپردازیم. به واقع مردم دنیا چه خودروهایی...