آیا سرعت مجاز، تاثیری بر میزان تصادفات دارد؟

با توجه به تحقیقات بین‌المللی، کاهش سرعت مجاز خودروها، ایمنی در جاده‌ها را بهبود می‌دهد. با اعمال این محدودیت‌ها، سرعت خودرو در مناطق مسکونی و پر از ساختمان (مثل کوچه و خیابان‌های یک طرفه) به حدود ۳۲ کیلومتر بر ساعت نزدیک می‌شود. اخیرا مطالعه‌ای توسط انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل (ITF) انجام شد که...