ایمن‌ترین خودروهای ۲۰۱۸ یورو NCAP اعلام شدند

هر سال متخصصان بنیاد ایمنی خودروهای اروپا یا یورو انکپ (Euro NCAP) با بررسی و آزمایش خودروهای مختلف، فهرست ایمن‌ترین و خطرناک‌ترین مدل‌ها را منتشر می‌کنند. در نتایج یورو NCAP به ایمنی خودروها تا نهایت پنج ستاره داده می‌شود اما مدل‌های متنوع در کلاس‌های مختلف مقایسه می‌شوند. به همین دلیل، در پایان...