لکسوس ls مفهومی

لکسوس ls مفهومی در نمایشگاه این هفته توکیو به نمایش در خواهد آمد، این خودرو پیش نمایشی، برای خودروسازان فناوری خودکار بر پایه مدیریت ایمنی یکپارچه این شرکت می باشد. هدف از آن این است که لکسوس ls مفهومی اولین خودرو خودران را به نام "Dubbed Urban Teammate" در دسترس داشته...