چرا گیربکس زوزه می‌کشد ؟ مشکل شایع در گیریکس های اتوماتیک

چرا گیربکس زوزه می‌کشد ؟ مشکل شایع در گیریکس های اتوماتیک می باشد. این قطعه از چرخ‌دنده‌های مختلفی تشکیل شده که هر کدام گشتاور و نیروی خاصی را منتقل می‌کنند. .دنده‌های گیربکس به دلیل این که در مدت زمان‌های طولانی درگیر هستند باید توسط روغن گیربکس به صورت کامل روغن‌کاری...