یونیت کنترل سیستم ABS

کلمه ی ABC مخفف سیستم ضد بلوکه،سیستم ضد قفل ترمزمی باشد که در ادامه به وظایف و طریقه عملکرد آن میپردازیم: وظیفه‌ی این سیستم جلوگیری از قفل شدن چرخ‌ها هنگام ترمز گیری است تا بدین ترتیب پایداری بیشتری به اتومبیل داده و امنیت و ثبات خودرو را در هنگام ترمزگیری...