گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی

گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس دستی گیریکس دستی به طور کلی به مراقبت و توجه کمتری نسبت به گیربکس اتوماتیک ها نیاز دارد. هر دو تحت قوانین فیزیکی یکسانی قرار دارند. هر دو به نوع و درجه مناسب روان کننده ها احتیاج دارند. برخی از گیربکس های دستی اکنون از...

در مورد هیدرولیک و نحوه کار آن بیشتر بدانیم

  هیدرولیک گیربکس اتوماتیک گیربکس اتوماتیک در اصل یک مدار هیدرولیک بزرگ و پیچیده است. هر طرح مدار متفاوتی ایجاد می کند ، اما هر کدام به همان شیوه عمل می کنند. هر سیستم هیدرولیک دارای همان اجزای اساسی است: مایع پمپ خطوط برای حمل مایعات شیرهای کنترل دستگاه خروجی...