ATF XN(IV)

معرفی روغن ATF XN(IV)

روغن دنده اتوماتيک ATF XN يک محصول چند منظوره بر پايه روغن سنتتيک براي گيربکس هاي اتوماتيک مي باشد . اين محصول تخصصاً براي انواع گيربکس اتوماتيک خودروهاي مدرن ژاپني و کره اي بر اساس استانداردهاي Mitsubishi SP III ، TOYOTA T-IV و MATIC NISSAN طراحي و ساخته شده است . تعويض دنده بسيار روان ، روانکاري قلبل اطمينان در لحظ? استارت و تعويض دنده آسان در دماهاي بسيار پايين ، شاخص گرانروي بالا ، و مقاومت مطلوب در مقابل خوردني و اکسيداسيون و کاهش دوره هاي تعويض روغن از مزاياي مهم اين محصول مي باشد .