تعمیر کامپیوتر گیربکس و هر آنچه باید راجع به آن بدانید

این بخش در گیربکس ها این وظیفه را دارد که با توجه به قدرت موتور، گشتاور تولید شده، وزن مسافرین و همچنین شرایط جاده بهترین دنده را برای ادامه مسیر بسنجد و شرایط را برای تعویض به آن آماده کند. گاهی اوقات می بینیم که این قطعه دچار خرابی شده...