5 عملی که نباید در خودروهای اتوماتیک انجام داد

مواردی را که باید در گیربکس های اتوماتیک رعایت کنید به شرح ذیل هستند. با گیربکس وان همراه باشید مورد 1: خلاص گیربکس در حین حرکت این کار علاوه بر کاهش کنترل شما بر روی خودروهای اتوماتیک ، باعث فشار مضاعف به شیر برقی های گیربکس خواهد شد. برای مثال...