علت گاز هرز خوردن گیربکس اتوماتیک چیست ؟

گاز هرز خوردن گیربکس به علت کمبود روغن، نرسیدن روغن کافی پشت کاسه کلاچ ها و فرسودگی و مستهلک شدن صفحه کلاچ ها به وجود می آید.کم شدن روغن گیربکس منجر به بروز مشکلات زیادی می شود. احتمالا می دانید که برای پرس کردن پیستون در کاسه نیاز به مقدار...

حالت اضطراری گیربکس یا دنده 3 چیست ؟

حالت اضطراری گیربکس اتوماتیک یا دنده 3  زمانی اتفاق می افتد که گیربکس دچار مشکل شده است. البته در بعضی خودرو ها تعداد دنده های خودرو بیشتر است نظیر شش، هفت و هشت دنده این عدد متفاوت است. کامپیوتر با تشخیص عیب گیربکس را در یک دنده خاص قرار میدهد...