11 شهریور 1400 دسته بندی: اخبار

روش نگهداری از گیربکس های چانگان

توصیه های کارشناسان فنی مجموعه گیربکس وان برای نگهداری از گیربکس های چانگان:

  1. بعد از اتمام دوره گارانتی توصیه میگردد روغن گیبرکس در بازه سی هزار کیلومتر تعویض گردد.
  2. بعد از تعویض دو مرتبه روغن گیبرکس یک بار فیلتر گیربکس تعویض گردد.
  3. در ترافکی های سنگین کلان شهرها که سرعت خودرو بیش از 20 کیلومتر نمیشود دست دنده خودور خود را در حالت تیپ ترونیک ودر موقیعت یک قرار دهید و در ترافیک  های روان تر که سرعت مابین 20 تا 40 میباشد دست دنده را در موقیعت 2 قرار داده تا از تعویض بی موقع و زیادی دنده جلوگیری شود.
  4. روغن گیربکس نقش حیاطی در نگهداری و طول عمر گیربکس های این مدل خودرو دارند که مدل های نام برده در ذیل توسط متخصصان گیبرکس وان پیشنهاد میگردد.
    1. روغن ایسین (Aisin)
    2. روغن WS Toyota

نوشته های مشابه