15 فروردین 1397 دسته بندی: مقالات

توربین گیربکس اتوماتیک

تصویر توربین گیربکس خراب و گیربکس سالم اکتیون

توربین گیربکس اتوماتیک

توربین گیربکس بخش مهمی از گیربکس اتوماتیک محسوب میشود که در خروجی گیریکس نصب میشود و وظیفه انتقال قدرت از موتور به گیربکس را بر عهده دارد.

نقص در این قطعه باعث اشکالاتی نظیر پایین بودن شتاب خودرو، عدم حرکت خودرو و … خواهد داشت.

توربین گیربکس اتوماتیک
توربین گیربکس اتوماتیک

نوشته های مشابه